Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding verbergen?

Flirtadvertenties.nl - Privacy Policy

Privacyverklaring flirtadvertenties

Flirtadvertenties is een eerlijke site welke privacy hoog in het vaandel heeft staan en wil haar leden en bezoekers zo goed als mogelijk beschermen tegen misbruik van informatie en tegen spam.

Via de advertenties van flirtadvertenties.nl en/ of uw profiel kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens door u worden ingebracht en deze worden door ons opgeslagen. flirtadvertenties acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig opgeslagen en beveiligd en door ons niet gedistribueerd aan derden.
Bij onze opslag (ook wel verwerking genoemd) houden wij ons aan de eisen die de wet stelt. flirtadvertenties is de verantwoordelijke voor de gegevensopslag/verwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 oktober 2015.


Gebruik van persoonsgegevens


Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn en hangt sterk af van wat u zelf invult in de advertenties of op de profielen. Wij raden alle gebruikers ten sterkste aan geen eigen voor- en achternaam te gebruiken en ook geen naam die voor anderen herkenbaar kan zijn. Kies uw nickname daarom zorgvuldig. Ook indien u foto’s plaatst, raden wij u aan geen herkenbare foto’s te plaatsen in mappen die voor iedereen toegankelijk zijn. flirtadvertenties raadt de gebruikers aan zeer terughoudend te zijn met het verstrekken van persoonlijke gegevens (via het openbare profiel is dit sowieso niet toegestaan). Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.


Contactformulier en nieuwsbrief


Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws rondom flirtadvertenties. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees bij registratie maar pas nadat u uw inschrijving ook daadwerkelijk bevestigt via de bevestigingsmail die wij u na inschrijving toezenden naar het door uw opgegeven emailadres.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich met 1 klik voor altijd kunt afmelden voor toekomstige nieuwbrieven.

Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Via de website verzamelen wij uw:


- E-mailadres


- Geboortedatum (flirtadvertenties is een 18+ site, jonger dan 18 is niet toegestaan)


- Globale Postcode gegevens (zonder nummer) en Woonplaats


- Geslacht


- Bijzondere Persoonsgegevens (indien u die zelf heeft ingevuld)


- IP Nummer


Wij kunnen contact met u opnemen voor nieuws/ commerciële doeleinden per mail in de vorm van een nieuwsbrief. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid (link) opgenomen en indien u op deze afmeld-link klikt ontvangt u voortaan geen nieuwsbrief meer. U kunt ook vooraf aangeven dat u geen nieuwsbrief wil ontvangen van ons, door in uw profiel de setting van nieuwsbrief op nee te zetten. Als via één van bovenstaande opties is aangegeven dat u geen nieuwsbrief wilt, ontvangt u geen nieuwsbrief van ons.


Bij gebruik van de dienst worden standaard de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen:


- uw geslacht


- uw leeftijd


- uw woonplaats


- uw (profiel-) foto (s)


- alle door u zelf opgegeven informatie (maar niet uw emailadres of ipnummer)
Onze eigen Advertenties


Onze dienst vertoont uitsluitend generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld. Advertenties worden dus niet getoond op basis van kenmerken van uw persoon.


Verstrekking aan derden


Uw gegevens worden uitdrukkelijk NIET aan derden verstrekt, met uitzondering van een opvraging door politie of justitie wanneer er verdenking is van een misdrijf of wetsovertreding.


Beveiliging


Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Denk hierbij aan totale bezoekersaantallen van flirtadvertenties.


Websites van derden


Deze verklaring is niet van toepassing op andere websites die door middel van links op deze website site staan vermeld. Wij kunnen niet garanderen dat andere websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Logbestanden


Uw ipnummer wordt wel gelogd om te voorkomen dat flirtadvertenties voor illegale doeleinden wordt misbruikt. Dit ipnummer en eventuele overige informatie kan worden overhandigd aan politie/ justitie indien flirtadvertenties hier van rechtswege toe wordt gedwongen, er een politie opvraging wordt gedaan, of indien wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat er handelingen hebben plaatsgevonden die in strijd zijn met de Nederlandse wet.Moderatie


Door gebruik te maken van flirtadvertenties stemt u in met de algemene voorwaarden, waarin onder andere staat vermeld dat u ermee akkoord dat flirtadvertenties het recht heeft om advertenties te controleren op handelingen, teksten, foto’s, video’s die in strijd zijn met de Nederlandse wet en/ of onze algemene voorwaarden (bijv. als blijkt dat iemand jonger is dan 18). Deze scans kunnen steekproefsgewijs zowel automatisch als handmatig plaatsvinden. Afhankelijk van de geconstateerde overtreding kan worden besloten tot moderatie, verwijdering, waarschuwing, kick, ban, permanente ban, of aangifte bij politie in geval van een misdrijf.


Cookies

flirtadvertenties maakt gebruikt van een zogenaamd cookie om jouw inloggegevens op te slaan.
Dit functionele cookie dient om het inloggen de volgende keren gemakkelijker te maken en wordt door flirtadvertenties op geen enkele wijze commercieel geëxploiteerd.
Ook wordt dit cookie NIET gebruikt om activiteiten c.q. surfgedrag van jou op deze site te monitoren of om statistieken te meten. Tevens maken wij GEEN gebruik van Google Analytics.
Wil je desondanks niet dat er een cookie wordt geplaatst dan kan je via je browser dit cookie verwijderen en het zo instellen dat deze in de toekomst niet meer kan worden geplaatst.


Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van uw gegevens


Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Verantwoordelijkheid


flirtadvertenties is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door derden die informatie verkrijgen via de openbare profielen of elders ingebrachte informatie op flirtadvertenties. flirtadvertenties is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door afspraken die zijn ontstaan via flirtadvertenties of voor schade die ontstaat door gebruik te maken van de verschillende onderdelen van flirtadvertenties.